Velja od 28.4.2010.
 
1. UPORABNIKOVO OBNAŠANJE
 
Pri uporabi naših Storitev, se strinjate, da boste ravnali odgovorno upoštevajoč pravilno presojo. Na primer in brez omejitev soglašate, da ne boste: Kršili nobenega zakona ali pravila; zagrešili pravice tretjih oseb, brez omejitev, upoštevajoč intelektualno lastnino, zasebnost, objavo pogodbenih obveznosti; informacije, ki so vam na voljo preko naših Storitev v kakršnekoli meri, uporabljali v nedovoljene namene; v kakršnikoli meri ovirali ali poškodovali naše Storitve, z uporabo virusov, uporabo trojanskih konjev, nameščanjem škodljive kode, prekomerno uporabljali ping, tajili napade na aplikacije; uporabljali naše Storitve za prenašanje, razporejanje, pošiljanje kakršnihkoli informacij tretjih oseb, neomejeno za fotografije ostalih, osebnih informacij ali številk kreditnih, bančnih, telefonskih kartic ali ostalih računov;uporabljali Storitev za pošiljanje nezaželenih e-sporočil (Spama) ali reklamnih materialov;nadlegovali nobenega izmed ostalih uporabnikov naše Storitve; zbirali ali shranjevali kakršnekoli informacije o kateremkoli uporabniku brez da bi to dovolila Pravila; uporabljali našo Storitev v kakršnekoli komercialne namene, razen ob posebnem pisnem dogovoru;sodelovali z nikomer, ki bi želel uporabljati našo Storitev v kakršnekoli komercialne namene.
 
B. Izključno Vi ste odgovorni za interakcijo z ostalimi uporabniki naše Storitve. Mi ne bomo odgovorni za kakršnokoli nastalo škodo, ki bi nastala z Vašo interakcijo z drugimi uporabniki naše Storitve. Pridružujemo si pravico, ampak nimamo nikakršne obveze, da bi pregledovali interakcije med Vami in ostalimi uporabniki naše Storitve ter si pridružujemo pravico v dobri veri opraviti karkoli bi bilo potrebno, da bi omejili dostop do oziroma da bi preprečili pridobivanje kakršnegakoli materiala, ki bi veljal za nespodobnega, ničvrednega, pohotnega, pretirano nasilnega, vznemirljivega ali kakorkoli že, neprijetnega.
 
2. ZASEBNOST
 
Sami razumemo skrbi, ki jih lahko imate v zvezi z Vašo zasebnostjo in spoštujemo Vašo pravico po varovanju zasebnih podatkov, medtem ko ste na internetu. Kakorkoli že, naša Storitev je oblikovana tako, da omogoča uporabnikom, da vstavljajo fotografije in pripadajoče informacije dostopne javnosti ter morebitne komentarje. Zatorej, ob posredovanju fotografije in/ali kakršnihkoli informacij, prepuščate vsa pričakovanja o zasebnosti, ki jih imate, ob spoštovanju naše uporabe Vaše podobe ali zasebnih informacij, ki ste nam jih posredovali. če ne želite, da bi Vašo sliko ali zasebne informacije videli ostali uporabniki, prosimo, ne uporabljajte naše Storitve. Morda bomo zbirali nekatere druge zasebne informacije o Vas, katere ne bomo objavili na Spletnem mestu. V večini primerov ne prenašamo teh informacij namerno, neprijavljenim uporabnikom, brez Vašega dovoljenja. Vsekakor pa si pridružujemo pravico prenesti take informacije brez Vašega soglasja, da bi preprečili nevarnost: da bi zaščitili ali uveljavili naše pravice, da bi zaščitili in uveljavili pravice tretjih oseb ali pa odgovarjajoč sodnemu aktu ali pozivu, skratka, da tako zahteva ali želi zakon. Med drugim, preskrbujemo omenjene zasebne informacije tretjim osebam, ki zagotavljajo storitve, ki so nam v pomoč pri vzdrževanju naše Storitve, Vam in ostalim uporabnikom dostavljajo informacije in storitve ostalim uporabnikom naše Storitve.
 
3. MLADOLETNIKI
 
Naša Storitev je namenjena osebam, ki so dopolnile 13 let ali starejšim in ne bomo, ob vednosti, dovolili nikomur, ki ni dopolnil 13 let, da bi uporabljal našo Storitev.
 
4. UPORABNIKOVE VSEBINE
 
A. Ob posredovanju kakršnihkoli vsebin (vključno z Vašo fotografijo) na naše Spletno mesto, nam zagotavljate neprekinjeno, svetovno, neekskluziveno, pristojbine prosto pravico in dovoljenje za uporabo, reprodukcijo, predvajanje, izvajanje, prirejanje, spreminjanje, razporejanje in promocijo omenjenih vsebin v kakršnikoli obliki, v kateremkoli obstoječem ali novonastalem mediju, kjerkoli na svetu in za katerikoli namen.
 
B. Za kakršnekoli vsebine, ki jih posredujete ali prenašate preko naše Storitve, odgovarjate izključno sami. Ob tem soglašate, da ne boste posredovali nobene vsebine, ki:
je žaljiva, obrekljiva ali opravljiva; vsebuje jasne seksualne vsebine (vključujoč goloto); bi, z vzorčnim upodabljanjem ali kakorkoli drugače, lahko očrnila katerokoli etnično, rasno, seksualno ali versko skupino; izkorišča slike ali podobe posameznikov mlajših od 18 let; bodri ali kakorkoli drugače upodabljajo uporabo drog (vključujoč alkohol in cigarete); uporablja žaljive izraze ali slike; upodablja nasilje kot sprejemljivo, vabljivo ali všečno ali; vsebuje katerikoli Vaš osebni podatek, razen Vašega elektronskega naslova.
 
C. Mi nimamo nikakršne obveze po objavi katerekoli vsebine, ki jo Vi ali kdo drug posreduje. Med drugim lahko mi izključno s svojo neovirano preudarnostjo, uredimo, odstranimo ali zbrišemo katerokoli vsebino, ki jo objavite ali posredujete.
 
5. VSEBINE TRETJIH OSEB
 
Pri uporabi naše Storitve lahko dostopate do vsebin tretjih oseb, kakorkoli, ali preko naše Storitve ali preko povezav na spletna mesta tretjih oseb. Mi ne nadziramo vsebin tretjih oseb in nimamo predstave o jamstvu le-teh. S tem soglašate, da boste z uporabo naše Storitve lahko izpostavljeni vsebinam tretjih oseb, ki so lahko lažne, žaljive, neprimerne ali kakorkoli, sporne. Pod nobenimi pogoji ne bomo odgovorni za vsebine tretjih oseb, upoštevajoč kakršnekoli napake ali opustitve v katerikoli vsebini tretjih oseb, ki bi bile objavljene, shranjene ali prenesene preko naše Storitve. Ob tem soglašate, da boste preračunali in nosili vsakršno nevarnost povezano z vsebinami tretjih oseb, upoštevajoč tudi profile ostalih uporabnikov naše Storitve.
 
6. LASTNIŠKE PRAVICE
 
A. Vi soglašate, da so vse vsebine in material, ki so dostopni na našem spletnem mestu, zaščiteni s pravico do objave, avtorstva, blagovne znamke, storitvene znamke, patenta, poslovnih skrivnosti ali lastniškimi pravicami in zakoni. Razen, če mi ne izdamo posebnega dovoljenja, soglašate, da ne boste prodajali, licencirali, dajali v najem, spreminjali, razporejali, kopirali, posnemali, prenašali, javno razstavljali, javno izvajali, objavljali, predelali, izdajali ali izdelovali izpeljave iz materialov ali vsebin, ki so prisotni na našem spletnem mestu, medtem, ko boste uporabljali našo Storitev.
 
B. Vi soglašate, da ne boste sistematično poizkušali pridobiti podatke ali druge vsebine ali materiale iz našega spletnega mesta, da bi ustvarjali ali sestavljali, posredno ali neposredno, zbirko, kompilacijo, bazo podatkov, mapo ali karkoli z uporabo ročnih metod preko uporabe bot-ov ali drugače. Vi soglašate, da ne boste uporabljali nobene izmed naših blagovnih znamk kot povezavo na drugih spletnih straneh. Vi soglašate, da ne boste prikazovali nobenega elementa našega spletnega mesta v okvirju (ali katerokoli vsebino preko notranjih povezav) brez, da bi Vam mi, za to, izdali pisno dovoljenje, katero lahko zahtevate na našem elektronskem naslovu info©mister-deejay.si. Kakorkoli pa lahko vzpostavite standardne povezave na domačo stran našega spletnega mesta brez našega pisnega dovoljenja.
 
7. UPORABNIŠKO IME IN GESLO
 
Med postopkom registracije si boste izbrali uporabniško ime in geslo. Izključno Vi ste popolnoma odgovorni za ohranitev tajnosti Vašega uporabniškega imena in gesla, in ste izključno odgovorni za vse aktivnosti, ki se zgodijo pod Vašim uporabniškim imenom in geslom. Soglašate da: nas boste takoj obvestili za vsakršno nedovoljeno rabo Vašega uporabniškega imena in gesla ter katerokoli prekinitev varnosti; se boste po vsaki uporabi naše Storitve na našem spletnem mestu odjavili iz sistema. V nobenem primeru ne bomo odgovorni, če boste kršili določila iz 7. točke.
 
8. PREKINITEV DOSTOPA DO STORITVE
 
Vi soglašate, da Vam lahko, iz kateregakoli razloga, izključno in neovirano, prekinemo dostop do naše Storitve, če pride do kršenja teh Pravil. Prav tako soglašate, da Vas nismo dolžni predhodno obvestit v primeru prekinitve dostopa do naše Storitve. Prav tako potrjujete in soglašate, da Vas lahko v trenutku izklopimo ali pa zbrišemo kateregakoli od Vaših računov in vse povezane informacije in datoteke v omenjenih računih in/ali prepovemo v bodoče dostop do omenjenih datotek ali do naše Storitve. Nadalje soglašate, da ne bomo odgovorni Vam in katerim koli tretjim osebam za prekinitev dostopa do naše Storitve.
 
9. PRENEHANJE STORITVE
 
V kateremkoli trenutku si pridružujemo pravico do spremembe ali prekinitve - začasne ali dokončne - dela naše Storitve z ali brez predhodnega obvestila. Nadalje soglašate, da ne bomo odgovorni Vam in katerim koli tretjim osebam za spremembo ali prekinitev dostopa do naše Storitve.
 
10. IZKAZOVANJE IN JAMSTVO
 
S tem izkazujete in jamčite, da: imate polno moč in oblast za vstopanje in opravljanje pod temi Pravili; Vaša raba naše Storitve ne bo kršila avtorskih pravic, zaščitnega znaka, pravice do objavljanja ali kakršnekoli pravne pravice, katerekoli tretje osebe; boste izpolnjevali vse prikladne zakone ob uporabi naše Storitve ter ob sodelovanju v vseh ostalih aktivnostih izhajajoč iz ali vezanih na ta Pravila, upoštevajoč kontaktiranje ostalih uporabnikov naše Storitve;posedujete ali drugače, imate vse potrebne pravice za licenciranje vsebin, ki jih posredujete in da z objavo in uporabo Vaših vsebin z naše strani, ne bodo kršene pravice tretjih oseb;
 
11. OPOREKANJE JAMSTVA
 
A. VI SOGLAŠATE, DA: čE UPORABLJATE NAŠO STORITEV TO POčNETE NA SVOJO LASTNO ODGOVORNOST. NAŠA STORITEV JE DOSTOPNA PO PRINCIPU 'KOT JE' IN 'KOT JE DOSTOPNA'. IZRECNO OPOREKAMO VSA JAMSTVA KAKRŠNEGAKOLI TIPA, čETUDI IZRAŽAJO ALI OBSEGAJO, UPOŠTEVAJOč, BREZ OMEJITEV, OBSEGANIH JAMSTEV PRODAJE, FITNESSA ZA NEKRŠITVE.
 
B. NE JAMčIMO, DA: BO NAŠA STORITEV ZADOVOLJILA VAŠE POTREBE;BO NAŠA STORITEV NEPREKINJENA, PRAVOčASNA, VARNA ALI BREZ NAPAK; BODO VSE INFORMACIJE, KI JIH BOSTE PRIDOBILI Z UPORABO NAŠE STORITVE, TOčNE IN ZANESLJIVE; NE ZAGOTAVLJAMO, DA BO KAKOVOST ZA KAKRŠNEKOLI IZDELKE, STORITVE, INFORMACIJE ALI DRUGE MATERIALE KUPLJENE ALI PRIDOBLJENE Z VAŠE STRANI, Z UPORABO NAŠE STORITVE, ZADOVOLJILA VAŠA PRIčAKOVANJA; NOBENA INFORMACIJA, KI JO BOSTE PRISKRBELI ALI MI ZBRALI, NE BO PRIKAZANA TRETJIM OSEBAM; BO KAKRŠNAKOLI NAPAKA, V KATEREMKOLI PODATKU ALI PROGRAMSKI OPREMI, POPRAVLJENA; ČE DOSTOPATE ALI PRENAŠATE KAKRŠNEKOLI INFORMACIJE Z UPORABO NAŠE STORITVE, TO POčNETE NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST; BO NAŠA STORITEV ZADOVOLJILA VAŠE POTREBE. IZKLJUčNO VI STE ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI IZGUBE ALI POŠKODBE, KI BI UTEGNILE NASTATI OB OMENJENEM DELOVANJU; NOBEN PODATEK, INFORMACIJA ALI NASVET, KI BI GA UTEGNILI PRIDOBITI Z NAŠE STRANI USTNO, ALI PREKO NAŠE SPLETNE STRANI NAŠE STORITVE NE BO OMOGOčALO NIKAKRŠNEGA JAMSTVA, KI NI NAVEDENO V TEH PRAVILIH.
 
12. OMEJITVE ODGOVORNOSTI
 
VI SOGLAŠATE, DA MI NE BOMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNEKOLI NEPOSREDNE, POSREDNE, SLUčAJNE, POSEBNE, POSLEDIčNE ALI VZORNE POŠKODBE (čETUDI BI BILI O TEM PREDHODNO OBVEŠčENI) IZHAJAJOč, RAZMEROMA ALI POVEZANO Z:
UPORABO ALI NEZMOŽNOSTJO UPORABE NAŠE STORITVE; STROŠKI NADOMESTILA KAKRŠNIHKOLI DOBRIN, STORITEV ALI INFORMACIJ KUPLJENIH ALI PRIDOBLJENIH KOT REZULTAT PRIDOBITVE KAKRŠNEKOLI INFORMACIJE PRIDOBLJENe PREKO ALI Z UPORABO NAŠE STORITVE; IZJAVAMI, RAVNANJI ALI OPUSTITVAMI KATERIHKOLI PONUDNIKOV STORITEV ALI TRETJIH OSEB NA NAŠO STORITEV; KAKRŠNIMKOLI RAZLOGOM, KI BI IZHAJAL IZ, BIL POVEZAN Z ALI SE NANAŠAL NA NAŠO STORITEV ALI TA PRAVILA; MI NE BOMO ODGOVORNI ZA KAKRŠENKOLI PROPAD ALI ZAMIK PRI IZVAJANJU POD TEMI PRAVILI, čE BI OMENJENI PROPAD ALI ZAMIK NASTAL
 
13. RAZNO
 
Ta pravila naj bi bila tolmačena v soglasju z veljavnim zakonom brez sklicevanja na konflikte ali pravna načela.
Z registracijo in vsakič, ko se vpišete, potrjujete, da se strinjate in sprejemate vse zgoraj navedene pogoje uporabe. V kolikor se določbami ne strinjate, vam uporaba storitev ni dovoljena in se tako ne smete registrirati ali vpisati.
 
PRIDRUŽUJEMO SI PRAVICO SPREMINJATI TA PRAVILA V KATEREMKOLI TRENUTKU. V PRIMERU, DA NADALJUJETE Z UPORABO NAŠIH STORITEV, SE SMATRA, DA SE STRINJATE S SPREMEBAMI, KI SO BILE OPRAVLJENE. POTEMTAKEM VAM PRIPOROčAMO, DA OBčASNO PREGLEDATE TA PRAVILA V PRIMERU, DA JE PRIŠLO DO SPREMEMB